Z ostatniej chwili:

POWIATOWA LIGA LZS // V kolejka – 2.10.2022 // I LIGA // GÓRNIK GÓRNA MIASTKÓW KOŚC. – STROMBERG GŁOSKÓW // LZS PILAWA – WILK WILKOWYJA // LAGUNA STARY MIASTKÓW – PIORUN LIPÓWKI // WISŁA PODWIERZBIE – KS GARWOLIN // JASTRZĘBIE BOROWIE – HETMAN SULBINY

II LIGA // GKS GOCŁAW – WKS PUZNÓW // TURYŚCI CHOINY – AVE KRZYWDA // KS WOLA STAROGRODZKA – GKS OSIECK // GKS GÓRZNO – ATOM CHĘCINY

Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK w GARWOLIŃSKIEJ LIDZE PIŁKARSKIEJ

 

I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

   – imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (firmę),

   – jeśli w drużynie będą występować zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, trzeba dołączyć przy zgłoszeniu takiego    zawodnika  pisemną zgodę rodziców.

   – imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny osoby odpowiedzialnej za drużynę – kierownik (kapitan) drużyny

2. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim, stwierdzającym ich dobry stan zdrowia pozwalający na udział w tych rozgrywkach. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujących dany zespół.

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w GLP.

 

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Termin, godzinę oraz miejsce zawodów wyznacza organizator.

  – w przypadku niestawienia się drużyny na wyznaczone spotkanie (walkower) drużynie dopisuje się „-1” punkt w tabeli (-1:3) w stosunku bramkowym 0:3,

  – w przypadku niestawienia się obydwu drużyn na wyznaczone przez organizatora spotkanie pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana. Drużynom dopisuje się po „-1” punkcie (-1:3), bez konsekwencji bramkowych,

  – jeśli drużyna nie stawia się na wyznaczone spotkanie, sędzia po 15 minutach od godziny rozpoczęcia meczu odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej.

2. Do meczu może przystąpić maksymalnie 15 zawodników (za zgodą przeciwnika limit zawodników może zostać powiększony).

3. Zawodnik, który został zgłoszony do rozgrywek przez daną drużynę, nie może grać w innej drużynie, aż do zakończenia    rozgrywek.

4. Mecze odbywają się systemem każdy z każdym.

5. O kolejności w tabeli decyduje:

   – po pierwsze – większa ilość zdobytych punktów (wygrana 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower -1 pkt.)

   – po drugie – wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn tzw. „mała tabela”,

   uwzględniająca wyniki bezpośrednich spotkań),

   – po trzecie – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,

   – po czwarte – większa ilość zdobytych bramek,

   – po piąte – mecz między zainteresowanymi (w przypadku remisu w regulaminowym czasie, następuje dogrywka 2 x 5 minut. Jeśli dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia zwycięzców wyłonią rzuty karne (najpierw po 5, a jeżeli te również nie przyniosą                      rozstrzygnięcia – seria „do skutku”).

6. Za najlepszego bramkarza zostanie uznany ten bramkarz, który w klasyfikacji punktowej zbierze najwięcej punktów. Jeśli  takich bramkarzy będzie dwóch lub więcej, o tytule najlepszego bramkarza decyduje pozycja drużyny w tabeli. Wygrywa bramkarz,  którego drużyna zajmuje wyższą lokatę.

7. Za „króla strzelców” turnieju zostanie wybrany, ten zawodnik, który strzelił najwięcej bramek. Jeśli takich zawodników będzie dwóch lub więcej, o tytule najlepszego strzelca decyduje pozycja drużyny w tabeli. Wygrywa zawodnik, którego drużyna zajmuje wyższą lokatę.

8. Będzie również prowadzona klasyfikacja na „króla asyst”

 

III. LIGA PROFI i AMATORSKA

1. W lidze profi mogą występować zawodnicy zrzeszeni w PZPN (od I ligi do B klasy). W tej lidze mogą grać również zawodnicy nie zrzeszeni.

2. W lidze amatorskiej mogą występować zawodnicy nie zrzeszeni. Dopuszcza się udział zawodników zrzeszonych, którzy urodzili się w roku 1978 i starszych, czyli oldbojów. Możliwy jest również udział zawodników zrzeszonych z rocznika 96 oraz młodszych.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi walkower lub kara dyskwalifikacji z ligi.

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej      za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry, (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC). Jeśli drużyna (firma) nie ubezpieczyła uczestników         rozgrywek, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.

3. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

4. W rozgrywkach GLP mogą brać udział osoby pełnoletnie (skończone 18 lat). Dopuszcza się możliwość udziału zawodników, którzy nie skończyli 18 lat, ale za zgodą pisemną rodziców.

5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, w przerwie lub po meczu, ma prawo sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie IV paragraf 1.

7. GLP jest ligą, w której mogą brać udział zarówno zawodnicy trenujący w klubach, jak i amatorzy.

8. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej ma prawo do  własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu GLP (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).

9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

 

Copyright © 2024 | First Mag designed by Themes4WP